Charytatywny Koncert NoworocznyWiktorTymekZosiaPiotruśMalwinkaWyjazd do Krainy Świętego MikołajaBieg ku trzeźwości


Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom a resztę zadziwi.

Mark Twain