#1
#2
#3

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu.

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu.

Jest to placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców, którzy pochodzą z terenu całego kraju. Kierowani są tu głownie przez Sądy Rodzinne, z uwagi na dysfunkcje ich rodzin oraz na brak możliwości funkcjonowania w środowisku dzieci w normie intelektualnej.
Świat podopiecznych tego domu jest inny; prostszy, idący do przodu we własnym rytmie i nieco wolniejszym tempie. Ponadto, dzieci często wymagają specjalistycznego leczenia, ponieważ są obciążone m.in. epilepsją, zaburzeniami osobowości, zespołem FAS, porażeniem mózgowym oraz wieloma problemami gastrycznymi, genetycznymi i emocjonalnymi. 
Placówka zapewnia im opiekę, dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie ich rozwoju, rehabilitację oraz opiekę medyczną. Często wcześniej, z uwagi na ich problemy w funkcjonowaniu, są „przenoszeni” z placówki do placówki. Tu wreszcie mogą poczuć się jak w domu. W tym miejscu chłopcy znajdują swoją przystań, ponieważ zgodnie ze statutem mogą tu pozostać aż do 30 roku życia. Następnie przechodzą do Domu dla Dorosłych. 
Siostry, które prowadzą ten Dom współpracują z dwoma DPS-mi dla osób dorosłych. Chłopcy więc sami mogą zadecydować, w którym z nich chcą przebywać. 
W ubiegłym roku zakupiony został specjalistyczny test psychologiczny, dzięki któremu psycholog może badać dzieci i na tej podstawie stawiać trafnie diagnozy. W następnej kolejności ustala dla podopiecznych odpowiedni kierunek terapii psychologicznej i pedagogicznej. Pomaga to personelowi lepiej  poznać dziecko i jego problemy, by tym samym móc właściwie poprowadzić  jego rozwój.

Parafia w Strumieniu
Zakon Notredame

Obecnie trwają prace nad nowym projektem, który ma na celu ułatwić dzieciom, młodzieży oraz rodzinom z biednych obszarów, głównie Dolnego Śląska, dostęp do dóbr kultury. 
Aby ułatwić powstanie nowej inwestycji przekazaliśmy na ten cel przenośny komputer.