#1
#2
#3

Leksykon języka migowego

Leksykon języka migowego


Leksykon, choć nie został przygotowany jako podręcznik, może stanowić doskonałe uzupełnienie materiałów dydaktycznych w nauce języka migowego, co potwierdzają liczne rekomendacje organizacji działających na rzecz języka migowego.