#1
#2
#3

Miejskie Przedszkole nr 13 w Knurowie

Miejskie Przedszkole nr 13 w Knurowie

Mottem personelu jest akceptuj, toleruj i wspieraj.

Uznawane są tu tradycje i wartości kulturowe dzieci różnych narodowości i wyznań religijnych. Szanowane są ich zwyczaje i święta.

W obecnej strukturze organizacyjnej przedszkole zapewnia  opiekę 145 dzieciom, w tym 25 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wychowawcy starają się zaszczepić u dzieci optymizm i wiarę we własne możliwości oraz pomagać  rozwijać ich umiejętności i poszerzać zainteresowania. Przedszkole zapewnia przygotowanie do startu w życie szkolne.
Ze względu na specyfikę placówki zatrudnieni są w niej nauczyciele z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej.

Personel stawia na kontakt z rodzicem. Organizowane są zebrania, zarówno otwarte,  jak i zamknięte oraz uroczystości okolicznościowe z udziałem opiekunów i zaproszonych gości.

Rozbudowa i termomodernizacja obiektu miała miejsce w 2010 roku. Obecnie powierzchnia budynku wynosi 1470 m2. Do dyspozycji dzieci jest m.in. siedem sal do zabawy, sale rehabilitacyjne, sala stymulacji polisensorycznej,  gabinety do logo i psychoterapii.