#1
#2
#3
Adam

Adam

Adam jest dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia.

Patryk

Patryk

Patryk urodził się 19.04.2004 w 24 tygodniu ciąży z wagą 600g.

Julia

Julia

Julia od urodzenia choruje na Cytomegalie, porażenie czterokończynowe, małogłowie, głęboki...

Antek

Antek

Antoś urodził się 13 października 2013 roku z nieaktywnym wodogłowiem, małogłowiem, niedorozwojem ciała modzelowatego,  dziecięcym porażeniem mózgowym.

Gdy miał pół roku do już posiadanych wad doszła epilepsja, osłabienie nerwy wzrokowego oraz uaktywniło się wodogłowie. Antoś nie siedzi samodzielnie ale chce stawać na nogi. Niestety musiał zaprzestać prób stawania z powodu obustronnych zwichnięć bioder. Obecnie walczy o regeneracje stawów biodrowych by kontynuować dalsze starania o możliwość pionizacji.

Antoś jest pod stałą opieką rehabilitacyjną. Czeka także na unormowanie się napadów padaczkowych aby móc iść do przedszkola.
Pomimo wielu schorzeń Antoś jest wesołym chłopcem, bardzo lubi muzykę i wycieczki z rodzicami, relaks na koniu.